Monthly Archives: febrer 2013

Física i química amb Geogebra

WebFisicaQuimicaGeogebraAquest web del professor Esteve Hernández és una font de recursos interessant per a experimentar conceptes de Física i Química usant el Geogebra. Molt recomanable!

TR: Curt d’animació gràfica per Marc Mora

TR-CurtAnimacioGrafica-MarcMora-2012-TAPATreball de Recerca realitzat per Marc Mora:

  • Memòria del treball.
  • en paraules de Marc Mora: “[…] la meva intenció era fer un mini-curt d’animació dins les
    meves capacitats, és clar, sense ésser gaire conscient del temps d’elaboració que comporta i de la quantitat d’eines informàtiques que cal emprar. […] Un curt d’animació es basa principalment en crear alguna cosa ja sigui sobre el paper o en pantalla donar-li vida, una cap acitat de moviment, un quelcom que ens expressi algun tipus de sentiment.”

TR: Fractals per Jorge Thiele

TR-Fractals-JorgeThiele-2012-TAPATreball de Recerca realitzat per Jorge Thiele sobre els Fractals:

  • Memòria del treball.
  • en paraules de Jorge Thiele “El meu objectiu en aquest Treball és l’estudi sobre aquestes figures semigeomètriques la estructura de la qual es repeteix a infinites escale. I m’agradaria encarar-lo sobretot cap a la geometria fractal i els fractals a la naturalesa (núvols, muntanyes, flocs de neu…).